ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Theo thông tin mật từ các chuyên gia soi cầu  hôm nay siêu đẹp có thể ăn lớn Giúp anh em thua lỗ gỡ vốn ngay hôm nay. Nhanh tay lấy số nếu không bạn sẽ hối hận

 ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI MIỀN BẮC  giá: 300.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 9h00 đến 18h10.
 Có thể nạp cộng dồn, bao nhiêu cái nạp bấy nhiêu lần (Ví dụ 3 cái 100k nạp 3 lần)
 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ nhé!
 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile….

      Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY LOADING….. LOADING…..
16/09/2019 Đầu 3 Đuôi 7 Win  Đuôi 7 
15/09/2019 Đầu 6 Đuôi 3 Win  Đuôi 3 
14/09/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3 
13/09/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 8
12/09/2019 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
11/09/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1 
10/09/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 1 Đuôi 1 
09/09/2019 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đuôi 3 
08/09/2019 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 
07/09/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 
06/09/2019 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7 
05/09/2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
04/09/2019 Đầu 4 Đuôi 1 Miss
03/09/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4 
02/09/2019 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
01/09/2019 ĐầuĐuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7 
31/08/2019 Đầu 2 Đuôi 0 Win Đuôi 0
30/08/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
29/08/2019 Đầu 2 Đuôi 9 Miss
28/08/2019 Đầu 4 Đuôi 7 Miss
27/08/2019 Đầu 1 Đuôi 9 Miss
26/08/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 6
25/08/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 0
24/08/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2 
23/08/2019 Đầu 0 Đuôi 8 Miss
22/08/2019 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu 9
21/08/2019 Đầu Đuôi 0 Win  Đầu 3
20/08/2019 Đầu Đuôi 5 Win  Đầu 6 Đuôi 5
19/08/2019 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 8 Đuôi 2 
18/08/2019 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 1
17/08/2019 Đầu Đuôi 2 Win  Đầu 9
16/08/2019 Đầu 5 Đuôi 9 Miss
15/08/2019 Đầu Đuôi 4 Win  Đầu 7 Đuôi 4 
14/08/2019 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu 8
13/08/2019 Đầu Đuôi 0 Win  Đầu 8
12/08/2019 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu 5 Đuôi 9 
11/08/2019 Đầu Đuôi 3 Win  Đầu 7
10/08/2019 Đầu Đuôi 9 Win  Đầu 4
09/08/2019 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu 0
08/08/2019 Đầu Đuôi 0 MISS
07/08/2019 Đầu Đuôi 6  Win  Đầu 2 Đuôi 6 
06/08/2019 Đầu 3 Đuôi 6 MISS
05/08/2019 Đầu 4 Đuôi 1  Win  Đuôi 1 
04/08/2019 Đầu Đuôi 2  Win Đầu 3 Đuôi 2 
03/08/2019 Đầu Đuôi 0  Win Đầu 3
02/08/2019 Đầu 3 Đuôi 7 MISS
01/08/2019 Đầu Đuôi 8  Win Đầu 5
31/07/2019 Đầu Đuôi 2  Win Đầu 9
30/07/2019 Đầu Đuôi 7  Win Đầu 5 Đuôi 7 
29/07/2019 Đầu Đuôi 3  Win Đầu 1
28/07/2019 Đầu Đuôi 9  Win Đầu 0
27/07/2019 Đầu Đuôi 4  Win Đầu 9 Đuôi 4
26/07/2019 Đầu Đuôi 0  Win Đầu 2 Đuôi 0 
25/07/2019 Đầu Đuôi 6  Win Đầu 8
24/07/2019 Đầu Đuôi 1  Win Đầu 6 Đuôi 1 
23/07/2019 Đầu Đuôi 1  Win Đầu 7
22/07/2019 Đầu Đuôi 3  Win Đầu 9 
21/07/2019 Đầu Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5 
20/07/2019 Đầu 5 Đuôi 0 MISS
19/07/2019 Đầu 5 Đuôi 0 MISS
18/07/2019 Đầu Đuôi 7  Win Đầu 0 Đuôi 7 
17/07/2019 Đầu Đuôi 1  Win Đầu 0
16/07/2019 Đầu 4 Đuôi 7 MISS
15/07/2019 Đầu 9 Đuôi 0 MISS
14/07/2019 Đầu Đuôi 6  Win Đầu 0
13/07/2019 Đầu Đuôi 7  Win Đầu 9 Đuôi 7 
12/07/2019 Đầu 1 Đuôi 9  Win Đuôi 9
11/07/2019 Đầu 5 Đuôi 7 MISS
10/07/2019 Đầu 0 Đuôi 4 MISS
09/07/2019 Đầu Đuôi 6  Win Đầu 9
08/07/2019 Đầu Đuôi 3  Win Đầu 8 Đuôi 3 
07/07/2019 Đầu Đuôi 1  Win Đầu 0
06/07/2019 Đầu 6 Đuôi 8 MISS
05/07/2019 Đầu Đuôi 7  Win Đầu 3 Đuôi 7 
04/07/2019 Đầu Đuôi 9  Win Đầu 2
03/07/2019 Đầu Đuôi 3  Win Đầu 8
02/07/2019 Đầu Đuôi 8  Win Đầu 7 Đuôi 8 
01/07/2019 Đầu Đuôi 0  Win Đầu 8
30/06/2019 Đầu Đuôi 2  Win Đầu 2 Đuôi 2 
29/06/2019 Đầu Đuôi 0  Win Đầu 3
28/06/2019 Đầu Đuôi 9  Win Đầu 7
27/06/2019 Đầu Đuôi 2  Win Đầu 7
26/06/2019 Đầu Đuôi  5  Win Đầu 9 Đuôi  5 
25/06/2019 Đầu Đuôi  3  Win Đầu 6
24/06/2019 Đầu Đuôi  6  Win Đầu 8
23/06/2019 Đầu Đuôi  5  Win Đầu 9 Đuôi  5 
22/06/2019 Đầu Đuôi  9  Win Đầu 0
21/06/2019 Đầu Đuôi  6  Win Đầu 8 Đuôi  6
20/06/2019 Đầu Đuôi  2  Win Đầu 3 Đuôi  2 
19/06/2019 Đầu Đuôi  2  Win Đầu 5
18/06/2019 Đầu Đuôi  8  Win Đầu 9 Đuôi  8 
17/06/2019 Đầu 8 Đuôi  0 MISS
16/06/2019 Đầu Đuôi  4  Win Đầu 7
15/06/2019 Đầu Đuôi  1  Win Đầu 0
14/06/2019 Đầu Đuôi  4  Win Đầu 0
13/06/2019 Đầu Đuôi  3  Win Đầu 5
12/06/2019 Đầu Đuôi  8  Win Đầu 9 Đuôi 8
11/06/2019 Đầu 3 Đuôi  4  Win Đuôi  4 
10/06/2019 Đầu Đuôi  7  Win Đầu 9 Đuôi  7 
09/06/2019 Đầu Đuôi  4  Win Đầu 3
08/06/2019 Đầu Đuôi  0  Win Đầu 7
07/06/2019 Đầu Đuôi  4  Win Đầu 7
06/06/2019 Đầu Đuôi  1  Win Đầu 4 
05/06/2019 Đầu Đuôi  2  Win Đầu 6 
05/06/2019 Đầu Đuôi  6  Win Đầu 8 Đuôi  6 
04/06/2019 Đầu Đuôi  6  Win Đầu 8 Đuôi  6 
03/06/2019 Đầu 6 Đuôi  2 Miss
02/06/2019 Đầu Đuôi  3  Win Đầu 5
01/06/2019 Đầu Đuôi  2  Win Đầu 9
31/05/2019 Đầu Đuôi  5  Win Đầu 0 Đuôi  5 
30/05/2019 Đầu Đuôi  1  Win Đầu 2
29/05/2019 Đầu Đuôi  3  Win Đầu 4
28/05/2019 Đầu Đuôi  8  Win Đầu 5 Đuôi  8 
27/05/2019 Đầu Đuôi  2  Win Đầu 4
26/05/2019 Đầu Đuôi  0  Win Đầu 6
25/05/2019 Đầu Đuôi  3  Win Đầu 3 Đuôi 3
24/05/2019 Đầu Đuôi  3  Win Đầu 6 Đuôi 3
23/05/2019 Đầu 4 Đuôi  1 Miss
22/05/2019 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3
21/05/2019 Đầu 3- Đuôi 5 Win Đầu 3
20/05/2019 Đầu 6- Đuôi 4  Win Đầu 6 Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 1- Đuôi 2  Win Đầu 1 Đuôi 2 
18/05/2019 Đầu 5 Đuôi 6 Miss
17/05/2019 Đầu 3 Đuôi 2  Win Đầu 3 Đuôi 2  
16/05/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3
15/05/2019 Đầu 1 Đuôi 3 Win Đầu 1 
14/05/2019 Đầu 8 Đuôi 2  Win Đầu 8 Đuôi 2  
13/05/2019 Đầu 0 Đuôi 8  Win Đuôi 8
12/05/2019 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
11/05/2019 Đầu 4 Đuôi 6 Miss
10/05/2019 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đuôi 5
09/05/2019 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5
08/05/2019 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2
07/05/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3
06/05/2019 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4
05/05/2019 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0
04/05/2019 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
03/05/2019 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đầu 5 Đuôi 0 
02/05/2019 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6
01/05/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4
30/04/2019 Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0
29/04/2019 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1
28/04/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
27/04/2019 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đuôi 9
26/04/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Win Đuôi 2
25/04/2019 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
24/04/2019 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
23/04/2019 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
22/04/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 1
21/04/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 0 Đuôi 3
20/04/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
19/04/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
18/04/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
17/04/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 1
16/04/2019 Đầu Đuôi 8 Miss
15/04/2019 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4
14/04/2019 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6
13/04/2019 Đầu 2 Đuôi 6 Miss
12/04/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đuôi 8
11/04/2019 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3
10/04/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
09/04/2019 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6

admin

Related Posts

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC

3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở 3 CÀNG CAO CẤP MIỀN BẮC

DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

LÔ KÉP MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở LÔ KÉP MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

Chức năng bình luận bị tắt ở DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

Create AccountLog In Your Account